Odborná príprava, školenia

 

POZVÁNKA Základná odborná príprava osôb vykonávajúcich

kontroly hasiacich  prístrojov

 

sa bude konať v Bratislave v týchto termínoch:

 

 

08.10.2020

12.11.2020

03.12.2020


 

Začiatok: 10.00 hod.

Prezentácia: 9.45 hod.  

  

 

v súlade s § 11 písm.c zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vykonávame odbornú prípravu osôb vykonávajúcich kontroly hasiacich prístrojov a opravy a plnenie hasiacich prístrojov výrobcov:


-          BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG, Waldmünchen, NSR 
-          YUYAO PINGAN Čína 
-          YUYAO YUANFENG Čína 
-          Ningbo Meilin Čína 
-          SHANGYU HUAXIANG Čína 
-          Yuyao Liangyi Čína 
-          Brandschutz Ettiswil Švajčiarsko

 

Po absolvovaní odbornej prípravy bude účastníkom vydané osobitné oprávnenie s platnosťou 5 rokov  na vykonávanie kontrol týchto typov hasiacich prístrojov:


 

-          Prenosné hasiace prístroje vodné pod stálym tlakom  a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje penové pod stálym tlakom a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje na jedlé oleje a tuky pod stálym tlakom a tlakovou  patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje práškové pod stálym tlakom a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje na kovy pod stálym tlakom a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje CO2

 

-          Prenosné hasiace prístroje s čistým hasivom pod stálym tlakom

 

Uvedené prenosné hasiace prístroje sú certifikované podľa STN EN-3 a predstavujú všetky druhy a typy, ktoré môžu v súčasnosti výrobcovia vyrábať a certifikovať.

 

 

  

Bližšie informácie získate na tel. č.

 

0911 03 12 12, 0908 14 12 90

 

alebo na základe požiadavky zaslanej mailom na seslovakiafireprotection1@gmail.com

 P O Z V Á N K A

 

  

Zaškoľovanie na montáž protipožiarnych prestupov

 

 

 

 

Odborné zaškolenie vykonávame ako splnomocnený zástupca pre Slovenskú republiku. 

Rozsah odbornej prípravy:

  • Teoretická časť
  • Praktická časť

 _____________________________________________________________________________________________

 

Bližšie informácie získate na tel. č.

 

0911 03 12 12, 0908 14 12 90

 

alebo na základe požiadavky zaslanej mailom na seslovakiafireprotection1@gmail.com


 

 

 


                   

Copyright 2013 - 2020 © SE Slovakia Fire Protection s. r. o.