Úvod SlužbyServis a oprava hadíc

Servis a oprava hadíc

POŽIARNE HADICE . Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov.

STN EN 14540:2004 + A1:2007

Hadice sú určené na používanie pri maximálnom prevádzkovom tlaku 1,5 Mpa v rozsahu vnútorných priemerov

od 15 mm do 52 mm.

Hadica musí byť bez vonkajšej vrstvy. Musí sa skladať z nepriepustnej gumovej alebo plastovej výstelky a plášťa zo syntetického vlákna.


Skúška udržiavania skúšobného tlaku:  Skúška sa vykonáva na troch hadiciach s dĺžkou 1 m, skúšobný tlak musí byť podľa tabuľky 4 a pri overení počas skúšky skúšobné kusy nesmú preukázať nijaké znaky netesnosti, prasknutie, náhlu deformáciu alebo iné znaky poruchy.

 

Tlak MPa

Tlak bar

Prevádzkový (pracovný)

1,0

10,0

Maximálny prevádzkový tlak

1,5

15

Skúšobný tlak

2,25

22,5

Minimálny tlak na roztrhnutie

4,5

45,0

Nijaký jednotlivý kus sa nesmie roztrhnúť pri menšom tlaku na roztrhnutie ako uvádza tabuľka.

 

Označovanie:

- každá dĺžka hadice sa musí čitateľne a trvanlivo označiť minimálnymi informáciami, a to aspoň dvakrát na dĺžke na obidvoch koncoch:

a) názvom výrobcu alebo obchodnou značkou

c) číslom a dátumom európskej normy 

d) maximálnym prevádzkovým tlakom v MPa (bar)

e) štvrťrokom a rokom výroby

f) skúšobnou teplotou, ak je nižšia ako -20°C

g) číslom schválenia, certifikujúcim orgánom alebo odkazom naň, ak je to vhodné

 

Copyright 2013 - 2020 © SE Slovakia Fire Protection s. r. o.