ÚvodOdborná príprava, školenia

Odborná príprava, školenia

 

POZVÁNKA Základná a ďalšia odborná príprava

 

osôb vykonávajúcich kontroly, opravy a plnenie hasiacich  prístrojov

 

 

 

SE Slovakia Fire Protection s.r.o. v súlade s § 11 písm.c zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vykonáva základnú a ďalšiu odbornú prípravu osôb vykonávajúcich kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov výrobcov:


 

-          BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG, Waldmünchen, NSR

 

-          YUYAO PINGAN Čína

 

-          YUYAO YUANFENG Čína

 

-          Ningbo Meilin Čína

 

-          SHANGYU HUAXIANG Čína

 

-          Yuyao Liangyi Čína

 

-          Brandschutz Ettiswil Švajčiarsko


 

Po absolvovaní odbornej prípravy bude účastníkom vydané osobitné oprávnenie s platnosťou 5 rokov  na vykonávanie kontrol týchto typov hasiacich prístrojov:


 

-          Prenosné hasiace prístroje vodné pod stálym tlakom  a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje penové pod stálym tlakom a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje na jedlé oleje a tuky pod stálym tlakom a tlakovou  patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje práškové pod stálym tlakom a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje na kovy pod stálym tlakom a s tlakovou patrónou

 

-          Prenosné hasiace prístroje CO2

 

-          Prenosné hasiace prístroje s čistým hasivom pod stálym tlakom

 

Uvedené prenosné hasiace prístroje sú certifikované podľa STN EN-3 a predstavujú všetky druhy a typy, ktoré môžu v súčasnosti výrobcovia vyrábať a certifikovať.

 

Po absolvovaní odbornej prípravy v našej firme už nebude musieť kontrolór absolvovať žiadnu prípravu u iných výrobcov.

 

 

 

Začiatok  odbornej prípravy je o 10,00 hod.


na adrese: Levická 5, Nitra

 

 

 

Bližšie informácie o odbornej príprave získate na tel. č.

 

0911 031 212,  0948 514 452

 

alebo na základe požiadavky zaslanej mailom na info@seslovakia.sk


 
P O Z V Á N K A

 

  

Zaškoľovanie na montáž protipožiarnych prestupov

 

 

 

 

 

Bližšie informácie získate na tel. č.

 

0911 031 212

 

alebo na základe požiadavky zaslanej mailom na info@seslovakia.sk


Zaškoľovanie bude vykonané na montáž protipožiarnych prestupov Pyroplex. Odborné zaškolenie vykoná splnomocnený zástupca pre Slovenskú republiku SE Slovakia Fire Protection s. r. o.

 

 Rozsah odbornej prípravy:

  • Teoretická časť
  • Praktická časť

 

 

 

 

 

Informácie a objednávky :

 

 

 

 

centrála Bratislava

 

 

 

 

 

pobočka Nitra

 

 

  

0911 03 12 12

info@seslovakia.sk

 

 

 


0948 51 44 52 maria.vajayova@seslovakia.sk                   SE Slovakia Fire Protection s. r. o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, IČO: 44000901

                        č.t./fax: +421 2 20741290, e-mail: info@seslovakia.sk, www. seslovakia.sk

Copyright 2013 - 2018 © SE Slovakia Fire Protection s. r. o.